شاپ تحریر

پخش کلی و جزئی قلم مو نقاشی

انواع قلم موهای هنری رهاورد
ارسال قلم مو بصورت کلي و جزئي به سراسر کشور

تماس با ما

slide_5

کیفیت بالا و حرفه ای

قلم مو هنری آماتور و حرفه ای

پخش عمده قلم مو

قیمت ویژه گالری ها و آموزشگاه ها

پذیرش نمایندگی فروش از سراسر کشور

قلم مو نقاشی

/قلم مو نقاشی
قلم مو نقاشی ۱۳۹۵/۸/۲۸ ۱۴:۵۷:۲۵

فروش عمده و جزئی قلم مو نقاشی

قلم مو نقاشی

برای سفارش قلم مو در سایزهای مختلف با بخش فروش شاپ تحریر تماس حاصل بفرمایید
Google

قلم موهای هنرجوئی گرد سری                                    ۱۳۷۵      EEBA
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۹۶۰۰۰ ۱۲ ۸۰۰۰ ۱۰/۰ EEBA100
۹۶۰۰۰ ۱۲ ۸۰۰۰ ۰۰۰۰۰ EEBA50
۱۲۰۰۰۰ ۱۲ ۱۰۰۰۰ ۰۰۰۰ EEBA40
۱۹۲۰۰۰ ۱۲ ۱۶۰۰۰ ۰۰۰ EEBA30
۲۰۴۰۰۰ ۱۲ ۱۷۰۰۰ ۰۰ EEBA20
۲۴۰۰۰۰ ۱۲ ۲۰۰۰۰ ۰ EEBA00
۲۸۸۰۰۰ ۱۲ ۲۴۰۰۰ ۱ EEBA01
۳۳۶۰۰۰ ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۲ EEBA02
۳۴۸۰۰۰ ۱۲ ۲۹۰۰۰ ۳ EEBA03
۳۷۲۰۰۰ ۱۲ ۳۱۰۰۰ ۴ EEBA04
۳۸۴۰۰۰ ۱۲ ۳۲۰۰۰ ۵ EEBA05
۴۲۰۰۰۰ ۱۲ ۳۵۰۰۰ ۶ EEBA06
۴۴۴۰۰۰ ۱۲ ۳۷۰۰۰ ۷ EEBA07
۴۵۶۰۰۰ ۱۲ ۳۸۰۰۰ ۸ EEBA08
۲۴۰۰۰۰ ۶ ۴۰۰۰۰ ۹ EEBA09
۲۵۸۰۰۰ ۶ ۴۳۰۰۰ ۱۰ EEBA10
۲۷۰۰۰۰ ۶ ۴۵۰۰۰ ۱۲ EEBA12
۳۱۲۰۰۰ ۶ ۵۲۰۰۰ ۱۴ EEBA14
۳۴۲۰۰۰ ۶ ۵۷۰۰۰ ۱۶ EEBA16
۲۵۱۰۰۰ ۱۰ ۲۵۱۰۰ سری ۱۰ EEBAST
QGBF             قلم موهای آرایشی
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۱۰۰۰۰۰ ۵ ۲۰۰۰۰ سری مو دو رنگ QGBF SF
۱۱۰۰۰۰ ۵ ۲۲۰۰۰ سری مو شرابی QGBF SF

 

MFBB                       ۱۰۱   قلم موهای بهزاد گرد سری
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۶۰۰۰۰ ۶ ۱۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰ MFBB 50
۷۲۰۰۰ ۶ ۱۲۰۰۰ ۰۰۰۰ MFBB 40
۹۶۰۰۰ ۶ ۱۶۰۰۰ ۰۰۰ MFBB 30
۱۰۸۰۰۰ ۶ ۱۸۰۰۰ ۰۰ MFBB 20
۱۲۰۰۰۰ ۶ ۲۰۰۰۰ ۰ MFBB 00
۱۵۰۰۰۰ ۶ ۲۵۰۰۰ ۱ MFBB 01
۱۶۵۰۰۰ ۶ ۲۷۵۰۰ ۲ MFBB 02
۱۸۰۰۰۰ ۶ ۳۰۰۰۰ ۳ MFBB 03
۱۹۲۰۰۰ ۶ ۳۲۰۰۰ ۴ MFBB 04
۱۰۲۰۰۰ ۳ ۳۴۰۰۰ ۵ MFBB 05
۱۰۸۰۰۰ ۳ ۳۶۰۰۰ ۶ MFBB 06
۱۱۴۰۰۰ ۳ ۳۸۰۰۰ ۷ MFBB 07
۱۲۰۰۰۰ ۳ ۴۰۰۰۰ ۸ MFBB 08
۱۲۶۰۰۰ ۳ ۴۲۰۰۰ ۹ MFBB 09
۱۳۲۰۰۰ ۳ ۴۴۰۰۰ ۱۰ MFBB 10
۱۴۴۰۰۰ ۳ ۴۸۰۰۰ ۱۲ MFBB 12
۱۶۸۰۰۰ ۳ ۵۶۰۰۰ ۱۴ MFBB 14
۱۸۶۰۰۰ ۳ ۶۲۰۰۰ ۱۶ MFBB 16

 

              استنسیل گرد کوتاه  سری          ۱۳۸۵      XDBI
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۶۰۰۰۰ ۳ ۲۰۰۰۰ ۱۰ XDBI 10
۶۹۰۰۰ ۳ ۲۳۰۰۰ ۱۲ XDBI 12
۹۳۰۰۰ ۳ ۳۱۰۰۰ ۱۴ XDBI 14
۱۰۵۰۰۰ ۳ ۳۵۰۰۰ ۱۶ XDBI 16
۱۱۴۰۰۰ ۳ ۳۸۰۰۰ ۱۸ XDBI 18
۱۲۶۰۰۰ ۳ ۴۲۰۰۰ ۲۰ XDBI 20


                FDAC                      ۱۳۷۹  قلم موهای هنرجوئی تخت سری
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۵۷۰۰۰ ۶ ۹۵۰۰ ۰۰۰ FDAC 30
۷۲۰۰۰ ۶ ۱۲۰۰۰ ۰ FDAC 00
۹۶۰۰۰ ۶ ۱۶۰۰۰ ۲ FDAC 02
۱۱۴۰۰۰ ۶ ۱۹۰۰۰ ۴ FDAC 04
۱۴۴۰۰ ۶ ۲۴۰۰ ۶ FDAC 06
۱۶۸۰۰۰ ۶ ۲۸۰۰۰ ۸ FDAC 08
۲۱۰۰۰۰ ۶ ۳۵۰۰۰ ۱۰ FDAC 10
۲۴۰۰۰۰ ۶ ۴۰۰۰۰ ۱۲ FDAC 12
۲۱۰۰۰۰ ۵ ۴۲۰۰۰ ۱۴ FDAC 14
۲۲۵۰۰۰ ۵ ۴۵۰۰۰ ۱۶ FDAC 16
۲۶۵۰۰۰ ۵ ۵۳۰۰۰ ۱۸ FDAC 18
۳۰۰۰۰۰ ۵ ۶۰۰۰۰ ۲۰ FDAC 20
۳۱۰۰۰۰ ۵ ۶۲۰۰۰ ۲۲ FDAC 22
۳۳۵۰۰۰ ۵ ۶۷۰۰۰ ۲۴ FDAC 24
۳۳۲۰۰۰ ۱۰ ۳۳۲۰۰ سری ۱۰ FDAC ST
۲۱۹۰۰۰ ۸ ۲۷۳۷۵ سری  ۸ FDAC SE

 

قلم موهای هنرجوئی گرد مو بلند سری EGBF             ۱۳۸۳
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۱۶۸۰۰۰ ۱۲ ۱۴۰۰۰ ۰۰۰ EGBF 30
۱۹۲۰۰۰ ۱۲ ۱۶۰۰۰ ۰۰ EGBF 20
۲۲۲۰۰۰ ۱۲ ۱۸۵۰۰ ۰ EGBF 00
۲۰۰۰۰۰ ۱۰ ۲۰۰۰۰ ۱ EGBF 01
۲۲۰۰۰۰ ۱۰ ۲۲۰۰۰ ۲ EGBF 02
۲۵۰۰۰۰ ۱۰ ۲۵۰۰۰ ۳ EGBF 03
۱۱۵۵۰۰ ۶ ۱۹۲۵۰ سری ۶ EGBF SS

 

XGAJ                   ۱۳۸۵  قلم موهای هنرجوئی تخت دسته نارنجی سری
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۸۸۰۰۰ ۸ ۱۱۰۰۰ ۰۰۰ XGAJ 30
۱۲۰۰۰۰ ۸ ۱۵۰۰۰ ۰ XGAJ 00
۱۴۴۰۰۰ ۸ ۱۸۰۰۰ ۲ XGAJ 02
۱۷۶۰۰۰ ۸ ۲۲۰۰۰ ۴ XGAJ 04
۱۵۶۰۰۰ ۶ ۲۶۰۰۰ ۶ XGAJ 06
۱۹۲۰۰۰ ۶ ۳۲۰۰۰ ۸ XGAJ 08
۲۲۸۰۰۰ ۶ ۳۸۰۰۰ ۱۰ XGAJ 10
۲۶۴۰۰۰ ۶ ۴۴۰۰۰ ۱۲ XGAJ 12
۲۳۰۰۰۰ ۵ ۴۶۰۰۰ ۱۴ XGAJ 14
۲۵۰۰۰۰ ۵ ۵۰۰۰۰ ۱۶ XGAJ 16
۲۸۵۰۰۰ ۵ ۵۷۰۰۰ ۱۸ XGAJ 18
۳۳۰۰۰۰ ۵ ۶۶۰۰۰ ۲۰ XGAJ 20
۳۶۰۰۰۰ ۵ ۷۲۰۰۰ ۲۲ XGAJ 22
۳۱۶۰۰۰ ۴ ۷۹۰۰۰ ۲۴ XGAJ 24
۲۰۶۰۰۰ ۸ ۲۵۷۵۰ سری ۸ XGAJ SE
IHBE                     ۱۳۸۳   قلم موهای دانش آموزی گلسازی
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۵۴۰۰۰ ۶ ۹۰۰۰ ۰۰۰ IHBE30
۶۹۰۰۰ ۶ ۱۱۵۰۰ ۰۰ IHBE20
۸۴۰۰۰ ۶ ۱۴۰۰۰ ۰ IHBE00
۱۰۸۰۰۰ ۶ ۱۸۰۰۰ ۱ IHBE01
۱۲۰۰۰۰ ۶ ۲۰۰۰۰ ۲ IHBE02
۱۳۸۰۰۰ ۶ ۲۳۰۰۰ ۳ IHBE03
۱۴۴۰۰۰ ۶ ۲۴۰۰۰ ۴ IHBE04
۱۵۶۰۰۰ ۶ ۲۶۰۰۰ ۵ IHBE05
۱۶۸۰۰۰ ۶ ۲۸۰۰۰ ۶ IHBE06
۹۰۰۰۰ ۳ ۳۰۰۰۰ ۷ IHBE07
۹۶۰۰۰ ۳ ۳۲۰۰۰ ۸ IHBE08
ECBL                      ۱۳۸۴   قلم موهای هنرجوئی گرد لاجوردی
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۹۰۰۰۰ ۱۰ ۹۰۰۰ ۱ ECBL 01
۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰ ۲ ECBL 02
۱۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۱۰۰۰ ۳ ECBL 03
۱۲۰۰۰۰ ۱۰ ۱۲۰۰۰ ۴ ECBL 04
۱۰۴۰۰۰ ۸ ۱۳۰۰۰ ۵ ECBL 05
۱۲۰۰۰۰ ۸ ۱۵۰۰۰ ۶ ECBL 06
۱۳۶۰۰۰ ۸ ۱۷۰۰۰ ۷ ECBL 07
۱۴۴۰۰۰ ۸ ۱۸۰۰۰ ۸ ECBL 08
۱۱۴۰۰۰ ۶ ۱۹۰۰۰ ۹ ECBL 09
۱۲۰۰۰۰ ۶ ۲۰۰۰۰ ۱۰ ECBL 10
۱۲۶۰۰۰ ۶ ۲۱۰۰۰ ۱۱ ECBL 11
۱۳۲۰۰۰ ۶ ۲۲۰۰۰ ۱۲ ECBL 12
GGBJ                                ۱۳۸۴    قلم موهای تخت بادبزنی هنرجوئی دسته کوتاه
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۱۴۴۰۰۰ ۸ ۱۸۰۰۰ ۲ GGBJ 02
۱۷۶۰۰۰ ۸ ۲۲۰۰۰ ۴ GGBJ 04
۱۵۶۰۰۰ ۶ ۲۶۰۰۰ ۶ GGBJ 06
۱۶۸۰۰۰ ۶ ۲۸۰۰۰ ۸ GGBJ 08
۱۸۶۰۰۰ ۶ ۳۱۰۰۰ ۱۰ GGBJ 10
۱۹۲۰۰۰ ۶ ۳۲۰۰۰ ۱۲ GGBJ 12
۱۵۷۰۰۲ ۶ ۲۶۱۶۷ سری ۶ GGBJ SS
YMDJ                            ۱۳۹۰   قلم موهای تخت زمینه هنرجوئی سری
قیمت بسته (ریال) تعداد در بسته قیمت (ریال) شماره کد قلم مو
۵۵۰۰۰ ۱ ۵۵۰۰۰ ۲۵ YMDJ 25
۶۵۰۰۰ ۱ ۶۵۰۰۰ ۳۰ YMDJ 30
۷۵۰۰۰ ۱ ۷۵۰۰۰ ۳۵ YMDJ 35
۸۵۰۰۰ ۱ ۸۵۰۰۰ ۴۰ YMDJ 40
۹۰۰۰۰ ۱ ۹۰۰۰۰ ۴۵ YMDJ 45
۱۰۰۰۰۰ ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰ YMDJ 50
۱۱۵۰۰۰ ۱ ۱۱۵۰۰۰ ۶۰ YMDJ 60
۱۲۵۰۰۰ ۱ ۱۲۵۰۰۰ ۷۰ YMDJ 70
۱۳۰۰۰۰ ۱ ۱۳۰۰۰۰ ۸۰ YMDJ 80