5,520,000 ریال 4,900,000 ریال 11 % تخفیف
مداد رنگی پلی کروموس 12 رنگ فابرکاستل
زمان باقی مانده تا پایان تخفیف