شاپ تحریر

توزیع عمده و جزئی کارتریج

توزيع مستقيم کارتریج
ارسال کارتریج بصورت کلي و جزئي به سراسر کشور
تخفیف ویژه ادارات و دفاتر فنی

تماس با ما

slide_5

کیفیت بالا و حرفه ای

عرضه مستقیم کارتریج

پخش عمده کارتریج

تخفیف ویژه ادارات و دفاتر فنی

پذیرش نمایندگی فروش از سراسر کشور

کارتریج hp

/کارتریج hp
کارتریج hp۱۳۹۵/۹/۹ ۱۲:۴۷:۰۵
کارتریج hp
رتبه
قیمت کاتریج HP موجود در لیست ، قیمت همکار می باشد و در صورت خرید تعداد بالا 8 درصد از قیمت ها کسر می شود
ردیفنوع کارتریجمدل دستگاهقیمت ( ریال )
1hp 05A2035-2055308000
2hp 11A2410-2420-2430605000
3hp 12A1010-1018-1020-3030297000
4hp 13A1300308000
5hp 15A3300-1000-1220-1200308000
6hp 16A5200-5000990000
7hp 29A5000-5100-5000LE990000
8hp 35AP1005-1006297000
9hp 36A1505-1522-1319-1120297000
10hp 42A4250-4350990000
11hp 49A1160-1320-3390-3392308000
12hp 51A3005-3027-3035682000
13hp 53A2014-2015308000
14hp 55A3015682000
15hp 64A4014-4015-4515990000
16hp 78A1536-1566-1606297000
17hp 80A400M401-400M425308000
18hp 83Amfp M125-M127-M225319000
19hp 85A1132-1102-1212-1214297000
20hp 90AM 4555- M 600-601-602990000
21hp 93AM 435-701-7021815000
22hp 125ACP1515-cp 1518n  مشکی – CP1215-CM1312 mfp572000
23hp 125ACP1515-cp 1518n  آبی – CP1215-CM1312 mfp572000
24hp 125ACP1515-cp 1518n   زرد – CP1215-CM1312 mfp572000
25hp 125ACP1515-cp 1518n  قرمز – CP1215-CM1312 mfp572000
26hp 126ACP1025-CP1025 nw مشکی572000
27hp 126ACP1025-CP1025 nw آبی572000
28hp 126ACP1025-CP1025 nw زرد572000
29hp 126ACP1025-CP1025 nw قرمز572000
30hp 128ACM 1415-CP1525 مشکی572000
31hp 128ACM 1415-CP1525 آبی572000
32hp 128ACM 1415-CP1525 زرد572000
33hp 128ACM 1415-CP1525 قرمز572000
34hp 131A200 Color M 251 – 200 Color M 276مشکی572000
35hp 131A200 Color M 251 – 200 Color M 276آبی572000
36hp 131A200 Color M 251 – 200 Color M 276زرد572000
37hp 131A200 Color M 251 – 200 Color M 276قرمز572000
38hp 304ACP 202 – CM 23 20   مشکی572000
39hp 304ACP 202 – CM 23 20   آبی572000
40hp 304ACP 202 – CM 23 20   زرد572000
41hp 304ACP 202 – CM 23 20  قرمز572000
42hp 305A300/300 mfp – 400/400 mfp      مشکی572000
43hp 305A300/300 mfp – 400/400 mfp      آبی572000
44hp 305A300/300 mfp – 400/400 mfp      زرد572000
45hp 305A300/300 mfp – 400/400 mfp      قرمز572000
46hp 504ACP 3225-CM 3550  مشکی1155000
47hp 504ACP 3225-CM 3550 آبی1155000
48hp 504ACP 3225-CM 3550 زرد1155000
49hp 504ACP 3225-CM 3550 قرمز1155000
سبد خرید شما خالی است