شاپ تحریر
سرپرست کل
تعداد پست ها: 39

با سلام.
اگر منطقه مسکونی باشه و تقریبا پر جمعیت برای اینکار خوبه ، الزاما نیازی نیست مرکز شهر باشید ، اما مهمه که مسیر رفت و آمد مردم اون مطقه یا شهرک باشه.
به جیز هزینه های اجاره و قفسه بندی و … حداقل به 10 میلیون تومان سرمایه اولیه برای شروع کار نیاز دارید.
از نظر متراژ هم سعی کنید فروشگاه بزرگتری اجاره کنید.