شاپ تحریر
سرپرست کل
تعداد پست ها: 39

سلام ، برای تجهیز کامل فروشگاه در شاخه های مختلف حداقل 50 میلیون تومان سرمایه میخواد
ولی برای شروع و استارت اولیه با حدود بیست میلیون تومان میشه شروع کرد و با توجه به نیاز منطقه و دانش آموزان اون محدوده ، در زمینه هایی که مخاطب بیشتری داره یا کسری های فروشگاه افزایش سرمایه داد