شاپ تحریر
سرپرست کل
تعداد پست ها: 39

سلام ، باید ببینید مخاطب شما تو چه رده سنی هستند و میزان سرمایه گذاریتون حدودا چقدر هست بعد در زمینه تصمیم گیری کنید
وسعت فروشگاه ، موقعیت فروشگاه و … هم تاثیر گذاره که نیازه اطلاعات بیشتری ارسال کنید