شاپ تحریر
سرپرست کل
تعداد پست ها: 39

سلام ، سرمایه شما تو شروع ربطی به تخمین درآمد نداره
درآمد حدودی شما بستگی به میزان فروش شما داره ، که فروش به خیلی آیتم های دیگه بستگی داره که سرمایه اولیه و نزدیک مدرسه بودن یکی از اونهاست
ولی بطور کلی بخواین حساب کنید ، سال اول رو سود خوب حساب نکنید و فقط در حد شناخته شدن فروشگاه و جا انداختن لوازم تحریری تو منطقه باشید
اما در سال های بعدی بصورت تصاعدی رشد میکنید و حدود 30 درصد از فروش که با توجه به رشد فروشگاه قابل توجه خواهد شد ، درآمد خواهید داشت