توضیحات

  • نام : جای قلم
  • مشخصات : همانطور که در عکس محصول دیده میشود ، دارای اتصال فنری به پایه بلوری میباشد
  • قیمت : قیمت هر عدد ۳۰۰۰ تومان میباشد
  • توضیحات  : مناسب جهت میز کار اداری ، بانکها ، موسسات و …