توضیحات

۴.۵
۰۲

راپید شارژی professional

قلم راپید پروفشنال در دو ست ۴ عددی و ۷ عددی موجود می باشد

 

راپید شارژی Poland super professional ، یکی از بهترین قلم راپیدهای موجود در بازار می باشد که در بسته بندی های ۴ عددی و ۷ عددی توسط شرکت اصلی ارائه می شود

 

راچید شارژی حرفه ای

 

ست ۴ عددی راپید شارژی سوپر حرفه ای شامل :

راپید شارژی با ضخامت ۰.۲ میلی متر

راپید شارژی با ضخامت ۰.۳ میلی متر

راپید شارژی با ضخامت ۰.۵ میلی متر

راپید شارژی با ضخامت ۰.۷ میلی متر

یک بسته جوهر ماژیک rystor

متعلقات گیره برای رسم جانبی

 

قلم راپید قابل شارژ

 

ست ۷ عددی راپید شارژی سوپر حرفه ای شامل :

راپید شارژی با ضخامت ۰.۲ میلی متر

راپید شارژی با ضخامت ۰.۳ میلی متر

راپید شارژی با ضخامت ۰.۴ میلی متر

راپید شارژی با ضخامت ۰.۵ میلی متر

راپید شارژی با ضخامت ۰.۷ میلی متر

راپید شارژی با ضخامت ۱ میلی متر

راپید شارژی با ضخامت ۱.۴ میلی متر

یک بسته جوهر ماژیک rystor

متعلقات گیره برای رسم جانبی